Gotovi parketi

Gotovi parketi – višeslojni

Ovi parketi su višeslojni parketi kojima je površina unaprijed završeno obrađena, mogu se polagati na podloge uređene podnim grijanjem.

Također su pogodni za polaganje više manje na sve vrste podloga.

No, svaka od ovih vrsta bi trebala biti suha, čvrsta, ravna i čista. Zahvaljujući novoj tehnologiji ima parketa koji su znatno unaprijeđena u odnosu na masivne parkete.

Parkete dijelimo na nauljene i lakirane parkete te sirove obrađene spremne na lakiranje.

Zbog višeslojnog sastava, te međusobnog djelovanja slojeva u ovi parketi reagiraju na različite nepovoljne čimbenike kao: vlaga u zraku, podlozi i sl.

Gotovo parketi i podno grijanje

Također ovaj način izrade parketa omogućuje izvedbu gotovih parketa u dosta većim dimenzijama u kojima masivni parket ne pokazuje stabilnost. Gotovi i parketi su preporučljivi za polaganje na podloge s ugrađenim podnim grijanjem.

Očuvanje prirode

Gotovi parketi se smatraju ekološki osviještenim proizvodom, zbog toga nam je u interesu očuvati što veći dio bogatstvo naših šuma..

: Parketi i vrste, egzotični parketi, bambus parketi, kakav parket kupiti, postavljanje parketa, prednosti parketa, parketi izračun..

Similar Posts